Fragment uit Ray (2004)

Leiderschap, leren en ontwikkelen

Alles wat ik te bieden heb richt zich op het leren en ontwikkelen. Dat is de kern van mijn aanbod. Of dat nu met individuen, teams of organisaties is. En heel vaak gebruik ik daar film bij. Belangrijk is het hier te melden dat ik film inzet als interventie om het leren en ontwikkelen te versnellen. Dus als instrument, niet als doel!

Ontwerpen Leiderschapsprogramma’s
Ik ontwerp graag leer- en inspiratieprogramma’s voor organisaties. Diezelfde organisaties ontwikkelen visies en veranderplannen en die vinden hun weg tot in de haarvaten van de organisaties. Dat is de bedoeling.

Vaak zijn specifiek ingerichte leer- en inspiratieprogramma’s dan handig. Ik denk en creëer graag mee. Ik gebruik dan onder meer mijn ervaring in het ontwerpen van vernieuwende leiderschapsprogramma’s voor de top van het rijk (bijvoorbeeld het ABDKandidaten-programma) en leerprogramma voor coaches. Uiteraard maken filmworkshops deel uit van deze leer- en inspiratieprogramma’s.

De kern

  • Leiderschapsontwikkeling
  • Individuele (executive) coaching
  • Teamcoaching
  • Inspirerende filmlezingen
  • Training en workshops
  • Training Lef bij Complexe druk
  • Masterclass Werken met filmfragmenten

Nieuws:

Ga naar de Blog pagina voor inspiratie, inzichten en nieuwe (leer)programma's over leiderschap

Voor een korte introductie:

Robbert Braak   Jebentbeterdanjedenkt  Werken met film! - youtube

Inspirerende filmlezingen

Laatst gaf ik een keynote-speech met film voor de “I see you-dag” van een grote onderwijsstichting. Met speciaal geselecteerde filmfragmenten werden de deelnemers geïnspireerd om van elkaar te leren. Verspreid over diverse locaties keken en luisterden ze naar deze interactieve filmlezing.
En eerder al gaf ik lezingen bij ministeries op mooie locaties in het land en ook in bioscopen. Zo mocht ik in Eye, tijdens een groots opgezet afscheid van een van de directeuren van een grote culturele instelling, een lezing houden. En dat deed ik ook als start van een tweedaagse met de managementtop van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken.
Voor een grote groep dierenartsen hield ik een interactieve lezing rondom het thema leiderschap.

Dus voor directies en leiders, voor trainers en coaches, voor teams en afdelingen, voor organisaties en zzp’ers maak ik filmlezingen op maat.

Individuele (executive) coaching

Tijdens coachtrajecten gebruik ik vaak een filmfragment. Soms ter plekke, tijdens een coachgesprek. Soms ook als een soort ‘huiswerk’. Dan kan het kijken van een filmfragment of ook wel een hele film, thuis op de bank, alleen of met een dierbare, onderdeel zijn van een coachtraject. Tijdens een volgende sessie spreken we erover. Vrijwel altijd leidt het tot nieuw inzicht of tot het verdiepen van het vraagstuk.

Teamcoaching

Met een team van het ministerie van Economische Zaken hebben we in drie sessies oud zeer benoemd en daarnaast plannen gemaakt voor een sterkere samenwerking en het verscherpen van rollen en doelen. Filmfragmenten zorgden voor vrolijke diepgang. Er is gelachen en gehuild en vooral: er zijn stappen gezet. Ik hielp de deelnemers met het maken van een nieuw verhaal dat beter bij hen paste én beter paste bij de doelen van de organisatie. Ook bij andere organisaties ben ik aan de slag gegaan met Management Teams (bijvoorbeeld bij de TU Delft).

Reis van de held

Veel verhalen – dus ook films – zijn gebaseerd op het werk van Joseph Campbell, schrijver en hoogleraar literatuur, gespecialiseerd in mythologie.

En dat is niet voor niets. De reis van de held die Campbell schetst in zijn boek The Hero with a Thousand Faces is zeer doorwrocht en gebaseerd op jarenlang onderzoek naar de rode draden in de archetypische verhalen van de mens. Denk aan de grote religieuze verhalen, sprookjes, mythen en sagen.

Ik gebruik de diepgang van de reis van de held in mijn werk over (persoonlijk) leiderschap.

Trainingen en workshops

In mijn trainingen gaat het onder meer om (persoonlijk) leiderschapsontwikkeling, versterken van adviesvaardigheden en vergroten van de zichtbaarheid. Door met film te werken en de Reis van de held te gebruiken, verdiept het traject zich en wordt het leuker! Ik werk vooral op maat.

Zo maakte ik een inspiratie-driedaagse met film en met de Reis van de held gericht op het vinden van de nieuwe passie en de vertaling daarvan in een nieuw plan en verhaal om verder mee te gaan. Life changing volgens diverse deelnemers!!

Is samenwerking met Karin Wittebrood ontwikkelde ik de training Lef bij Complexe druk. Ontwikkeld voor onderzoekers en adviseurs die effectiever weerstand willen bieden tegen (oneigenlijke) beïnvloeding.

Masterclass en workshop: Werken met filmfragmenten

Tijdens een filmfestival dat de Haagsche Hoge School organiseerde heb ik met veel plezier een aantal masterclasses gegeven over hoe je filmfragmenten kan inzetten als interventie bij advieswerk en coaching. Dat deed ik ook voor het SIOO en voor Center for Executive Coaching van de VU.

Wil jij leren van films?

Meld je dan hier aan:

Meer info? Klik hier om Robbert een mail te sturen.
Gemaakt door Begeesterd